Флеш врата

  • Дрвена композитна внатрешна флеш врата

    Дрвена композитна внатрешна флеш врата

    Дрвена композитна внатрешна рамна вратае едноставна внатрешна врата, која се однесува на вратата со шарки (шарки) инсталирани од страната на вратата и отворени навнатре (лево внатре, десно внатре) или нанадвор (лево надвор, десно надвор).Составена е од џеб од врата, шарка, лист од врата, брава итн. нишачката врата е внатрешна врата со најголема побарувачка на пазарот.Затоа, освен што е цврста, внатрешната врата вклучува и многу аспекти, како топлинска изолација, звучна изолација, убавина и сл.